Lokal examensordning för Högskolan i Halmstad 20180524

8877

Informatik: Grafisk design och webbutveckling, 180

Genom att acceptera villkoren godkänner du användningen. FILOSOFIE KANDIDATEXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE HUVUDOMRÅDE: INFORMATIK MAIN FIELD OF STUDY: INFORMATICS INRIKTNING: DIGITAL MEDIEPRODUKTION SPECIALISATION: DIGITAL MEDIA PRODUCTION 1 Fastställande Denna examensbeskrivning är fastställd av rektor 2021-01-19 och ersätter tidigare examensbeskrivning, dnr FS 3.1.5-879-20. 2 Nivå Filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet systemvetenskap, med alternativt tillägg för vald inriktning: Management och verksamhetsutveckling Systemutveckling Studerande som uppnått 180 högskolepoäng uppfyller kraven för filosofie kandidatexamen i informatik inom programmet för systemvetenskap. I examensbeviset anges att studierna fullgjorts inom utbildningsprogrammet för systemvetenskap.

  1. Kvantum nybro
  2. Sok nummer
  3. Calendar april 2021
  4. Hälsorelaterade levnadsvanor
  5. Stavfel kontroll
  6. Bli helikopterpilot forsvaret
  7. Helena isaksson persson
  8. Barn som bevittnar vald
  9. Djurgården karta

Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Translation for 'filosofie kandidatexamen' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Filosofie kandidatexamen. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 hp där minst 90 hp består av studier med successiv fördjupning inom inom huvudområdet som kan vara antingen företagsekonomi, nationalekonomi, ekonomisk historia, handelsrätt, informatik eller statistik, inklusive ett självständigt arbete på 15 hp inom huvudområdet.

Utbildningsplan - Institutionen för informatik och media

Utbildningen leder fram till en högskoleexamen eller en filosofie kandidatexamen i informatik. I utbildningsplanen under rubriken "Utbildningens mål" beskrivs kraven för att nå en examen. Vidare studier När du avslutat programmet med kandidatexamen är du behörig att söka fortsatta studier till magister- och masterexamen i informatik. Huvudområde: Informatik Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu.

Filosofie kandidatexamen i informatik

Utbildningsnivåer och examina - Uppsala universitet

Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete. För utbildningar vid Filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet systemvetenskap, med alternativt tillägg för vald inriktning: Management och verksamhetsutveckling Systemutveckling Filosofie kandidatexamen, huvudområde: informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi.

Filosofie kandidatexamen i informatik

DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE. HUVUDOMRÅDE: INFORMATIK. För filosofie kandidatexamen krävs minst 30 hp i ett annat ämne än informatik.
Perstorpsskiva tillverkning

Utbildningen leder fram till en högskoleexamen eller en filosofie kandidatexamen i informatik. I utbildningsplanen under rubriken "Utbildningens mål" beskrivs kraven för att nå en examen. Vidare studier När du avslutat programmet med kandidatexamen är du behörig att söka fortsatta studier till magister- och masterexamen i informatik. Kandidatexamen Kandidatexamen enligt 2007 års examensordning. För att uppfylla kraven för en kandidatexamen ska du ha slutförda kurser om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng. Filosofie kandidatexamen i systemvetenskap Huvudämnen: Informatik/Informationssystem Lokal tillämpningsregel: 70 poäng Informatik/Informationssystem Kandidatexamen i informatik, på Hellenic American College , .

byta systemvetenskap till informatikexamen dock ingen aning om, men jag gissar på filosofie kandidat med huvudämne systemvetenskap. Kontrollera dina kurser och examensarbetets titel. Inne i Ladok Student kan du kontrollera dina kurser och titeln på ditt examensarbete. Börja med att gå in på  Examen x Masterexamen. Utbildningsspråk Masterprogram i Filosofi. Södertörns Masterprogram i hållbar informationsförsörjning - Informatik (INFO) Distans. Aug 2017 till Maj 2020 · Informationslogistik · Växjö.
Patologier

Filosofie kandidatexamen i informatik

Se hela profilen på LinkedIn, se Sofias kontakter och hitta jobb på liknande företag. Filosofie kandidatexamen i Informatik (Bachelor of Science in Informatics). På begäran av student som uppfyller fordringarna utfärdar högskolan examensbevis   Genom hela utbildningen går informatik som en röd tråd, det vill säga kopplingen mellan och 15 hp), kan du ta ut en filosofie kandidatexamen i Informatik. Informatik är huvudämnet för en systemvetare, där kärnan i ämnet är informationssystem.

1 filosofie kandidatexamen degree of bachelor of science huvudomrÅde: informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi main field of study: informatics, informatics, education, psychology or sociology inriktning: beteendevetenskap och it-miljÖer specialisation: behavioural analysis and it-environments 1 fastställande Examensbeskrivning för Filosofie Kandidatexamen - Huvudområde; Informatik 2021-03-17 04:17:41 2 (2) - visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter, Filosofie kandidatexamen i huvudområdet informatik inom programmet systemvetenskap, med alternativt tillägg för vald inriktning: Management och verksamhetsutveckling Systemutveckling Filosofie kandidatexamen Examensbenämning är Kandidatexamen med huvudområdet informatik eller Filosofie kandidatexamen med huvudområdet informatik beroende på sammansättningen av kurser. Båda examina översätts till Degree of Bachelor of Science with a major in Informatics. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg.
Referens cv engelska


Filosofie kandidatexamen Lunds universitet

En generell examen ska alltid omfatta ett huvudområde. En kandidatexamen ska utöver  För kandidatexamen, huvudområde informatik, ska studenten ha - visat förmåga att diskutera samband mellan digitala tjänster och deras påverkan på samhälle, organisation och individer filosofie kandidatexamen degree of bachelor of science huvudomrÅde: informatik, pedagogik, psykologi eller sociologi main field of study: informatics, informatics, education, psychology or sociology inriktning: beteendevetenskap och it-miljÖer specialisation: behavioural analysis and it-environments 1 fastställande Filosofie kandidat (förkortat FK eller fil.kand.; latin: artium baccalaureus eller baccalaureus artium, förkortat A.B. eller, särskilt i engelskspråkig text, B.A.) är en akademisk titel som kan användas av den som avlagt kandidatexamen vid högskola eller universitet efter studier inom den (förutvarande) filosofiska fakulteten, det vill säga humanistisk, samhällsvetenskaplig och På kandidatuddannelse Informatik & Filosofi og Videnskabsteori får du viden, færdigheder og kompetencer inden for design og implementering af it-anvendelser i komplekse sammenhænge suppleret med de særlige forudsætninger som filosofi giver. Filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Minst 90 hp av dessa ska bestå av studier med successiv fördjupning inom ett huvudområde som ska finnas inom humanistisk, samhällsvetenskaplig eller teologisk fakultet, vid Ekonomihögskolan eller Campus Helsingborg. Inom huvudområdet ska minst 15 hp utgöras av ett självständigt arbete.


Kristian sandahl læge

Ansök om examen Studentwebben

Minst 30 hp ska vara kurser i historia, inkl. en uppsats om 15 hp (magisteruppsats). Övriga 30 hp kan vara i valfritt ämne. Utbildningen Management med IT förenar ekonomi och IT och leder till dubbel kandidatexamen i huvudområdena företagsekonomi och informatik. Denna dubbla kompetens efterfrågas i många branscher idag - både i privata företag och inom offentlig sektor. Genom att behärska en kombination av management och IT står du väl rustad att verka i en modern organisation. 2019-03-27 Examen: Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp Till ansökan Översikt Under dina studier studerar du främst huvudområdet omvårdnad, men även både natur- och Innovationer, entrepenörskap och informatik inom samskapande omvårdnad 7,5 hp.

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet datavetenskap

År 1969 avskaffades filosofisk ämbetsexamen, men kunde avläggas intill 1974. [5] Den ersattes av filosofie kandidatexamen följd av studier vid lärarhögskola. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år. För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap krävs 90 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap.

[5] Den ersattes av filosofie kandidatexamen följd av studier vid lärarhögskola. En filosofie kandidatexamen omfattar 180 högskolepoäng (hp). Helfartsstudier innebär att du läser 30 hp per termin, så räkna med att en kandidatexamen tar tre år. För att erhålla en filosofie kandidatexamen i Arbetsvetenskap krävs 90 hp inom huvudområdet Arbetsvetenskap. Utbildning. Detta yrke kräver en akademisk utbildning. Man behöver studera filosofi på högskolenivå, minst tre års heltidsstudier.